O kancelariji

Veliki broj uglednih saradnika-advokata, obezbjeđuje advokatskoj kancalariji kapacitet za efikasno pružanje najrazličitijih vrsta pravnih usluga.
Naš cilj je da anticipiramo potrebe klijenata, predočimo sve rizike i prezentujemo najbolja rješenja.
Naš rad je kompatibilan sa najvišim etičkim standardima.
Cijenimo ukazano povjerenje.
Advokat Radosav GligorovićBiografija

Advokat Radosav Gligorović je rođen 1983. godine u Podgorici. Advokatski ispit je položio 2011. godine. Pored rada u bankarskom sektoru i faktoring kompaniji, gdje se nalazio na čelu pravnog tima, iskustvo je sticao i u renomiranoj advokatskoj kancelariji. Posjeduje višegodišnje iskustvo u pružanju pravne pomoći u najkompleksnijim pravnim postupcima. Pored bavljenja advokaturom, Radosav Gligorović je i licencirani stečajni upravnik