Krivične Usluge

Naši advokati za krivično pravo pružaju sve pravne usluge, koje prije svega podrazumevaju:

  • odbranu u svim vrstama prekršajnih postupaka;
  • zastupanje u djelima opšteg kriminaliteta u svim fazama krivičnog postupka, pred svim nadležnim organima;
  • odbranu u svim vrstama prekršajnih postupaka;
  • zastupanje oštećenih u svim vrstama krivičnih i prekršajnih postupaka;
  • zastupanje pravnih lice u postupcima za krivična djela i privredne prestupe;
  • zastupanje maloljetnih učinioca krivičnih dela i oštećenih maloljetnih lica;