Radno Pravo

Usluge

  • Sastavljanje ugovora o radu, pravilnika o radu, pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, rješenja o godišnjem odmoru, upozorenja pred otkaz, rešenja o otkazu i sve vrste poslovne korespondencije;
  • Zastupanje zaposlenih u radnim sporovima (neisplaćena zarada, regres, prevoz, naknada zarade i dr.);
  • Osporavanje zakonitosti aneksa ugovora o radu;
  • Podnošenje tužbe zbog povrede na radu;
  • Zastupanje zaposlenih kod mobinga i zlostavljanja na radu;
  • Podnošenje tužbe zbog nezakonitog otkaza i naknada štete;
  • Sva ostala pitanja iz domena radnog prava.