Tenderske Usluge

  • Slanje notifikacija o objavljenim javnim nabavkama iz odabranih djelatnosti na Vašu e-mail adresu;
  • Analizu tenderske dokumentacije, te procjena advokata o isplativosti ulaganja;
  • Pripremanje tenderske dokumentacije;
  • Pravna podršku (pisanje žalbi i pritužbi na tendersku dokumentaciju);
  • Zastupanje u postupcima.